Laholm:2018:38

Laholms kommun arbetar för att vara en utvecklande professionell service- och myndighetsorganisation. Ledorden i arbetet är glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme. Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.

 

Vi verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

 

Miljöstrateg till Planeringskontoret

 

Planeringskontoret rapporterar till Kommunstyrelsen och samlar kommunens strategiska funktioner inom ett kontor. Kontoret skall understödja Kommunstyrelsen i arbetet med mål och visioner och har som primär uppgift att ge förutsättningar för en långsiktig och hållbar planering och utveckling. Strategienheten innehåller funktioner för långsiktig planering såsom översiktplanerare, stadsträdgårdsmästare, fastighetsstrateg, miljöstrateg, mark- och exploateringsstrateg m.fl.

Arbetsuppgifter
Som miljöstrateg arbetar du med kommunens miljöfrågor på en strategisk nivå. Arbetsuppgifterna består i att utveckla, säkerställa genomförande och följa upp kommunens miljöarbete. Det innebär till exempel att leda arbetet med att implementera strategidokument inom miljöområdet, samt att vara en kompetensresurs för de kommunala förvaltningarnas miljöarbete.

I arbetet ingår att
- Stödja och engagera verksamheterna i arbetet med att väva in miljöfrågor i nämnds- och verksamhetsplanering
-utföra miljöutredningar för verksamheterna
- hållbarhetsbedömning i tidigt planarbete. Översiktsplaner/detaljplaner
- arrangera seminarier och evenemang, miljöinformation till medborgare
- delta och driva projekt

Kvalifikationer
Naturvetenskaplig högskoleutbildning eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
Erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete inom miljöområdet.
Det är en fördel om du har vana av att driva projekt och har erfarenhet av att arbeta med strategiska planer. Vidare har du förmåga att kunna se större sammanhang och konsekvenser av åtgärder på lång sikt.

Du bör ha god förmåga att kommunicera och uttrycka dig väl i tal och skrift samt att samverka med människor inom många olika verksamheter.

Erfarenhet från politiskt styrd organisation är meriterande. Du är välorganiserad och kan driva ditt arbete självständigt.Anställningsform
Vikariat under cirka två år.

Heltid


Tillträdesdag

Enligt överenskommelse

 

Lön
Enligt överenskommelse


Upplysningar
Fredrik Nilsson, Enhetschef, 0725–124175

 

Fackliga upplysningar

Fås via kommunens växel 0430-150 00

 

Sista ansökningsdag

2018-03-18

Information till annonssäljare

Laholms kommun önskar för närvarande ingen ytterligare annonsering av denna tjänst

 

Logga in/skapa en användare innan du fyller i din ansökan
 


Visa annons som pdf