Modersmålslärare i Arabiska till Enheten för nyanlända
Hylte:2017:234

Hylte-lite enklare

 

Livet i Hylte är lite enklare. Här lever människorna nära varandra och det är naturligt att hjälpas åt. Kommunen ligger vackert inbäddad på gränsen mellan den halländska och småländska landsbygden och här finns goda boendemiljöer nära naturen och ett engagerat föreningsliv. 

 

Det finns många fördelar med att arbeta i en mindre kommun som Hylte. Vi har korta beslutsvägar och du kan vara med och påverka såväl verksamheten som din egen utveckling. I Hylte kommun arbetar runt 1000 personer på 48 arbetsplatser. 
För oss är du viktig och vi arbetar för att skapa en bra arbetsmiljö med ett gott arbetsklimat som vi alla känner oss stolta över. Vi erbjuder dig ett tryggt och meningsfullt arbete där du kan göra skillnad.


Enheten för nyanlända

Enheten för nyanlända är en central mottagningsenhet för nyanlända elever. Hos oss får de förberedande undervisning i skolans teoretiska ämnen och i svenska som andraspråk parallellt med att de får sina tidigare kunskaper och skolgång kartlagda med Skolverkets nationella kartläggningsmaterial. Eleverna slussas sedan ut kommunens grundskolor.

På Enheten för nyanlända arbetar ett team bestående av lärare och studiehandledare. Härifrån organiseras modersmålsundervisningen för kommunens grundskolor, gymnasiet och modersmålstöd i förskolan. Studiehandledning fördelas centralt efter behov medan själva arbetet utförs ute på kommunens skolenheter.

Enheten för nyanlända finns i lokaler vid Örnaskolan i Hyltebruk och tar emot elever från åk 1-9.

 

Läs gärna mer om oss;

http://www.hylte.se/utbildningbarnomsorg/nyanlandabarnochelever/enhetenfornyanlanda.4.3b9f37ca1556f168eced04.html

 

Arbetsbeskrivning

I dina arbetsuppgifter som modersmålslärare ingår att undervisa eleverna i deras modersmål utifrån skolans styrdokument. Från årskurs 6 betygsätter du eleven enligt ämnets kunskapskrav. Som lärare ska du aktivt arbeta med värdegrundsarbetet enligt våra läroplaner. Även prövningar inom modersmålet kan ingå, samt vid behov vara behjälplig med översättning av dokument annan viktig information till elever och vårdnadshavare.

 

Uppdraget gäller undervisning på flera av kommunens skolor.

Vi använder oss av lärplattformen IST lärande som ett vertyg för att planera, genomföra, bedöma och dokumentera elevernas lärande, som en del i en formativ undervisningsprocess.


Kvalifikationer

Du som söker är utbildad lärare med behörighet att undervisa i ämnet modersmål, eller har kompetens och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och uppdrag. Att utgå från varje elevs förutsättningar och kunna göra anpassningar i undervisningen för att gynna elevernas måluppfyllelse är en central del i arbetet.

Ett aktivt värdegrundsarbete är en självklarhet för dig precis som elevaktiva arbetssätt. Du ser vinsten i att samarbeta och samverka med andra yrkeskategorier för att eleven ska nå så långt som möjligt mot utbildningens mål.

 

Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.

Anställningsform/Varaktighet
1 st. Vikariat 6 månader

 

Omfattning
80-100%

Lön
Individuell lön

 

Tillträdesdag
Enligt överenskommelse

Sista ansökningsdag
2017-11-16

 

Upplysningar
Linnéa Rosengren, Rektor, 0345- 182 07,
Linnea.Rosengren@hylte.se 
Lärarförbundet exp Hylte, Facklig representant 0345-18011

Lärarnas Riksförbund exp Hylte, Facklig representant 0345-18142


Övriga upplysningar
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning


Logga in/skapa en användare först innan du fyller i din ansökan 


Visa annons som pdf