Laholm:2018:17

Laholms kommun arbetar för att vara en utvecklande professionell service- och myndighetsorganisation. Ledorden i arbetet är glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme. Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.

 

Vi verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

 

Förskollärare till Allarps förskola


Vision för Laholms kommuns förskolor: ”Alla barn får förutsättningar att utvecklas till sitt bästa jag”.

 

Vi växer och blir fler och behöver nu ytterligare en kollega som kan komplettera vårt arbetslag.

 

Allarps förskola är Laholms nyaste förskola och startade i augusti 2017. Idag finns det ca 50 barn inskrivna och förskolan kommer att fortsätta växa under våren. Detta innebär att vi behöver dig som är engagerad och entusiastisk över din roll som förskollärare och vågar prova nya vägar tillsammans med barnen och kollegorna. Du strävar efter både din egen och verksamhetens utveckling samt ser till barnets bästa i alla lägen.

 

Den pedagogiska verksamhet på Allarps förskola präglas av barnens nyfikenhet, intresse och lusten till att lära. Verksamheten strävar efter att skapa trygga och utforskande miljöer, där alla barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. På Allarps förskola arbetar vi TILLSAMMANS för att känna GLÄDJE, skapa ENGAGEMANG, väcka och ta tillvara på allas NYFIKENHET.

 

Laholms kommun arbetar årligen fram en kompetensutvecklingsplan för att säkerställa att pedagogerna erbjuds fortbildning så att det pedagogiska arbetet utvecklas ute i verksamheterna.

 

Arbetsuppgifter
Som förskollärare ansvarar du för att planera, dokumentera och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan tillsammans med arbetslaget samt
koppla arbetet till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.


Kvalifikationer
Du skall ha legitimation med behörighet att arbeta inom förskolan. Du ska vara väl förtrogen med vårt gemensamma uppdrag i läroplanen och ha god förmåga att omsätta våra styrdokument både i praktik och teori.

 

Du har en drivkraft att ta ett pedagogiskt ansvar och tillsammans med arbetslaget utveckla verksamheten på förskolan utifrån varje barns unika förutsättningar. Du är positiv och har ett stort engagemang i ditt yrke samt en vilja att samarbeta och utvecklas tillsammans med barnen och arbetslaget på förskolan. Du ser möjligheter i mångfald och variation. Du har en förmåga att kommunicera, samordna och leda. Utgångspunkten i ditt yrkesutövande är med hjälp av ett lösningsinriktat fokus. Du ska ha god förmåga att se alla barn och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar samt vill dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter liksom du tar del av andras. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV samt din legitimation om du erhållit den.

 

Är du nyutexaminerad förskollärare ingår en introduktionsperiod där 10 % av din tjänstgöring avsätts. Här ges du möjlighet att utveckla din undervisning och din kommunikativa förmåga tillsammans med din mentor.

 

Anställningsform
Tillsvidareanställning, 100 %


Tillträdesdag

2018-04-01 eller enligt överenskommelse

 

Lön
Enligt överenskommelse

 

Upplysningar

Malin Mauritzson 0430-155 91, 0722-06 52 43

 

Fackliga upplysningar

Fackliga upplysningar fås via kommunens växel 0430-150 00

 

Sista ansökningsdag
2018-02-15

 

Intervjuer är beräknade till vecka 8 och 9.

 

Övriga upplysningar
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

 

Information till annonssäljare

Laholms kommun önskar för närvarande ingen ytterligare annonsering av denna tjänst.


Logga in/skapa en användare först innan du fyller i din ansökan

 


Visa annons som pdf