Laholm:2018:21

I Laholm förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling. Här finns milslånga sandstränder, alpina skidanläggningar, golfbanor, ett inland med skogar, sjöar och åar samt ett av Sveriges bästa laxfiske och en charmig stadskärna.

 

Specialpedagog till Campus Laholm

 

Under begreppet Campus Laholm ligger bland annat Osbecksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Kulturskolan. Gymnasiet har tio program, såväl yrkesförberedande som högskoleförberedande samt Introduktionsprogram. På skolan finns olika profiler som eleverna har möjlighet att läsa oavsett vilken programinriktning som valts. De olika skolformerna samarbetar kring gemensamma frågor som till exempel undervisning, personal och IT/IKT.

 

Arbetsuppgifter

Som specialpedagog har du en central roll på skolan där du planerar och organiserar arbetet kring elever i behov av särskilt stöd. Det innebär bland annat att arbeta förebyggande, genom att identifiera, analysera och åtgärda det som kan utgöra ett hinder i lärmiljön. Tillsammans med skolledning, elevhälsa och övriga pedagoger medverkar du till att skapa de bästa förutsättningar för elevers lärande och utveckling. I arbetet kan det också ingå att medverka vid pedagogiska kartläggningar och utformandet av åtgärdsprogram.

Kvalifikationer

Du har adekvat högskoleutbildning och gärna erfarenhet av att arbeta på en gymnasieskola. Du är bra på att skapa relationer. Du har erfarenhet från arbete med elever som till exempel har läs- och skrivsvårigheter eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Det är en fördel om du är bekant med olika typer av kartläggningsmetoder samt kompensatoriska hjälpmedel. Du är van vid att handleda såväl enskilda pedagoger som arbetslag samt kunna ge stöd till elever vid behov. Du är strukturerad, uthållig och arbetar bra med andra människor genom att relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är trygg i din profession och kan arbeta såväl självständigt som i tvärprofessionellt i team och i samverkan. Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift.


Anställningsform
Tillsvidaretjänst

Heltid, semestertjänst


Tillträdesdag

Snarast enligt överenskommelse

 

Lön

Enligt överenskommelse

 

Upplysningar

Carina Bruzell, rektor, 0430–150 40

 

Fackliga upplysningar

Fackliga upplysningar fås via kommunens växel 0430-150 00


Sista ansökningsdag

2018-02-23

 

Övriga upplysningar

Utdrag ur polisens belastningsregister kan komma att begäras vid anställning men ska inte skickas med ansökan.

 

Information till annonssäljare

Laholms kommun önskar för närvarande ingen ytterligare annonsering av denna tjänst.

 

Logga in/skapa en användare först innan du fyller i din ansökan

 


Visa annons som pdf