Laholm:2019:77

Skolsköterska till enheten Elevhälsan

 

Till enheten Elevhälsan söker vi nu en engagerad skolsköterska som har förmåga att omsätta sin kompetens i lärmiljön. I samarbete med övriga professioner inom enheten och tillsammans med skolans personal arbetar du hälsofrämjande och förebyggande. 

 

I Laholm blåser det medvind! Här råder tillväxt och inflyttningstakten är stadigt stigande. Med sitt unika läge vid havet i södra Halland angränsande till såväl Skåne som Småland är Laholm en attraktiv plats att både bo och arbete på.
Alla barn, elever och vuxna som finns inom utbildningsverksamheten i Laholms kommun ska känna att de ständigt utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Lärmiljön ska skapa trygghet och väcka nyfikenhet för lärande. Utbildning ska vara en viktig del i det livslånga lärandet!

 

Arbetsplatsen

I Laholms kommun ligger enheten Elevhälsan organiserad under en och samma chef. Enheten består av skolkuratorer, specialpedagoger, skolpsykologer, skolsköterskor och skolläkare, totalt 24 personer. Enheten Elevhälsan är en stödfunktion inom Barn- och ungdomsnämnden. Barn och ungdomsnämnden har ansvar för förskola, förskoleklass, grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt fritidshem. Vi söker dig som vill vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.

Arbetsuppgifter

Vanligt förekommande arbetsuppgifter för en skolsköterska är att erbjuda systematiska hälsobesök och vaccinationer samt ha viss öppen mottagning. Journaldokumentation görs i dataprogrammet PMO. Du bidrar också med din kompetens i det tvärprofessionella mötet med rektor och arbetslag på skolan, där syftet är att tillsammans arbeta för att utveckla lärmiljöerna så att eleverna ges förutsättningar att lyckas med sin utbildning.


Kvalifikationer

Du skall vara legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska, barn- och ungdomssjuksköterska eller skolsköterska. Vi ser det som meriterande om du tidigare har arbetat med barn och ungdomar.

Du ser samarbete och goda relationer som en självklar förutsättning för arbetet, såväl med olika professioner som med dina närmsta kollegor. Du är målinriktad, ditt förhållningssätt är inkluderande och du trivs med att själv kunna planera och prioritera ditt arbete.

 

Du anser att skolan har en avgörande betydelse för elevers framtid, känner starkt för vikten av lärande och utbildning och du vill därför vara med och undanröja hinder i lärmiljön för elevers måluppfyllelse samt verka för skolan som en hälsofrämjande arena. Du drivs av en vilja att göra skillnad för barn/ungdomar och trivs med att arbeta i en pedagogisk miljö där vi alla bidrar till att barn och ungdomar ständigt ska lyckas.


Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

 

B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav.

 

Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid.


Tillträdesdag

Enligt överenskommelse

 

Lön
Enligt överenskommelse


Upplysningar
Sara Nilsson, enhetschef enheten Elevhälsan, 0430-153 30

 

Fackliga upplysningar

Fackliga företrädare nås via Laholms kommuns växel, 0430-150 00

Sista ansökningsdag
2019-05-05

Referenser

Vi vill inte att du lämnar referenser direkt i din ansökan, dessa kan istället komma att begäras in vid ett senare tillfälle.


Övriga upplysningar
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.

 

Information till annonssäljare

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Logga in/skapa en användare innan du fyller i din ansökan

 

Laholms kommun arbetar för att vara en utvecklande professionell service- och myndighetsorganisation. Ledorden i arbetet är glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme. Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.

 

Vi verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

 
 


Visa annons som pdf