Hylte kommun söker specialpedagog, grundskollärare samt socialpedagog till nystartad resursskola!
Hylte:2020:28

Välkommen till oss i Hylte!

Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna där våra medarbetares trygghet och utveckling alltid går hand i hand med organisationens vision.

 

Våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare kan göra skillnad med ditt engagemang. Då vi arbetar med att leverera samhällsservice till våra invånare bidrar du inte bara till din egen utveckling utan även till samhällets utveckling i stort. Vi är stolta över vår kommun och dess drygt 1100 medarbetare.

 

Vill du vara med och skapa framtiden med oss?                                              

 

Ny Resursskola

Hylte kommun kommer att starta en resursskola i Hylte tätort under 2020. En resursskola har som syfte att tillfälligt erbjuda elever från åk 1-9 en möjlighet att byta skolmiljö som erbjuder extra stöd i form av anpassad undervisning med ökat specialpedagogiskt stöd. Eleverna ska erbjudas undervisning i enlighet med läroplan- och kursplan för den aktuella årskursen av behöriga lärare.

Vi söker specialpedagog, grundskollärare och socialpedagoger för uppdraget.

 

Arbetsbeskrivning Specialpedagog

Du kommer att arbeta tillsammans med lärare och social/resurspedagoger.  Ansvar för undervisning samt ett gemensamt ansvar för elevens hela skoldag. 

-      Samordna elevernas skolgång det innebär bl.a. mottagande av elev, inskolningsplan, planera för återgång till ordinarie skolgång

-      Ansvarar för adekvat dokumentation

-      Ansvarar för externa kontakter t.ex. socialtjänst och BUP

-      Ansvarar för samarbete med skolornas elevhälsa och lärare

-      Handleda arbetslaget i pedagogiska frågor, bemötande, anpassningar, lärmiljöer, hjälpmedel

Kvalifikationer

Du är utbildad specialpedagog.

Ett aktivt värdegrundsarbete är en självklarhet för dig precis som elevaktiva arbetssätt. Du ser vinsten i att samarbeta och samverka med andra yrkeskategorier för att eleven ska nå så långt som möjligt mot utbildningens mål.

 

Anställningsform/Varaktighet
Tillsvidareanställning

 

Omfattning
50-100%

Lön
Individuell lön

 

Tillträdesdag
Enligt överenskommelse


Sista ansökningsdag
13/4-2020

Arbetsbeskrivning Grundskollärare

Du kommer att arbeta tillsammans med andra lärare, specialpedagog social/resurspedagoger. Ansvar för undervisning samt ett gemensamt ansvar för elevens hela skoldag.

-          Planera, genomföra, bedöma och dokumentera undervisning i kommunens lärplattform, utifrån gällande styrdokument.

-          Hålla en god och kontinuerlig kontakt med vårdnadshavarna i syfte att informera om elevens utbildning samt främja delaktighet och insyn.

-          Samarbeta med specialpedagog och andra professioner i utformandet av t.ex. pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.

Kvalifikationer

Du är utbildad lärare med behörighet att undervisa i grundskolan. Har du specialpedagogiskt kompetens eller erfarenhet av att arbeta med målgruppen är det meriterande.

Att utgå från varje elevs förutsättningar och kunna göra anpassningar i undervisningen för att gynna elevernas måluppfyllelse är viktigt för oss.

 

Anställningsform/Varaktighet
2 st tillsvidareanställningar

 

Omfattning
100%

Lön
Individuell lön

 

Tillträdesdag
Enligt överenskommelse


Sista ansökningsdag
13/4-2020

 

 

Arbetsbeskrivning Socialpedagog

Du kommer att arbeta tillsammans med lärare och specialpedagog. Du kommer att ansvara för att stödja elevernas sociala och emotionella utveckling. Du har ett gemensamt ansvar för elevens hela skoldag. 

-      Gemensamt ansvar för elevens hela skoldag

-      Ansvar för att stödja elevens sociala, emotionella och kunskapsmässiga utveckling

-      Delaktig i upprättande och uppföljning av adekvat dokumentation

-      Delaktig i dokumentation av elevens kunskapsutveckling 

-      Delaktig i samarbete med skolornas elevhälsa och lärare

-      Delta i handledning, fortbildning och kollegialt lärande

Kvalifikationer

Du är utbildad socialpedagog eller har annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.

Ett aktivt värdegrundsarbete är en självklarhet för dig precis som elevaktiva arbetssätt. Du ser vinsten i att samarbeta och samverka med andra yrkeskategorier för att eleven ska nå så långt som möjligt mot utbildningens mål.

Anställningsform/Varaktighet
2 st. tjänster. Tillsvidareanställning.

 

Omfattning
100%

Lön
Individuell lön

 

Tillträdesdag
Enligt överenskommelse


Sista ansökningsdag
13/4-2020

 

 

För ytterligare information:

Förvaltningschef: Ann- Christin Johansson 0345- 181 11

Samordnare: Therese Andersson 072-396 70 68

Lärarförbundet, expedition Hylte Facklig representant 0345-180 11

Lärarnas Riksförbund, expedition 0345-181 42


Övriga upplysningar
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning

 

 

 

 


 


Visa annons som pdf